АНХААРУУЛАХ МЭДЭЭ

Түймрийн зэргийн үнэлгээгээр Жаргалант сумд хуурайшилтын IV ангилал буюу нэн аюултай хэмжээнд хүрсэнийг онцгойлон анхааруулж байна.

Нийтэлсэн огноо: 2019/06/12