Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

орхон аймгийн 2020 оны 4 сарын агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-11-29 05:51:33

Орхон аймгийн агаарын чанарын төлөв байдал

2020 оны 4 дүгээр сар

Орхон аймгийн Хотын төв, гэр хороолол орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), PM10 тоосонцрыг тодорхойлох агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2 харуул ажилладаг.

Орхон аймгийн агаарын чанарын хяналтын цэгүүдэд хийсэн 2020 оны 4 дүгээр сарын хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 4 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй байна. Харин 2019 онтой харьцуулахад  0,003 мг/м3-аар буюу  57%-иар бага байна.

Азотын давхар ислийн хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 56 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас  хэтрээгүй байна. Хотын төв орчим азотын давхар исэл хүлцэх агууламжаас 1 удаа буюу 1.4 дахин давсан байна. Харин 2019 оны 4 дүгээр сарын дундаж агууламжтай харьцуулахад 19 мкг/м3-ээр буюу 15%-иар их байна.

Хотын орчмын РМ10 тоосонцорын хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 131 мкг/м3 байсан ба Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 10 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна.

         

Агаар бохирдуулах бодис

Агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007

Дундаж агууламж, мкг/м3

 

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2019 оны 4-р сар

2020 оны 4-р сар

 

Хүхэрлэг хий,SO2

450

7

4

 
 
 

Азотын давхар исэл, NO2

200

37

56

 
 
 
 

pM10 Тоосонцор

100

 

131↑

 
 


* ↓бага;↑их;ойролцоо түвшинд /±5%/.`

Орхон аймгийн агаар дахь бохирдуулах бодисын агууламжыг сүүлийн 4 жилээр харуулав.

Зураг 1. PM10 тоосонцорын сарын дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь РМ10 тоосонцорыг Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас 10 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна. Хугацааны хамгийн их нь 4 дүгээр сарын 12-нд 0,599 мг/м3  байсан байна.

Зураг 2. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь хүхэрлэг хийн 2020 оны 4 сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 57%-иар буурсан байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.

            Зураг 3. Азотын давхар ислийн дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь азотын давхар ислийн дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15%-иар их байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.

 

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Орхон аймгийн 2020 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарын тайлан 2020-12-01 1970-01-01
Орхон аймгийн 2020 оны 10-р сарын агаарын чанарын тойм 2020-11-02 1970-01-01 23
Орхон аймгийн 2020 оны 09 сарын агаарын чанарын төлөв байдал 2020-10-01 1970-01-01 34
орхон аймгийн 2020 оны 07 сарын агаарын чанарын тойм 2020-07-31 1970-01-01 69
орхон аймгийн 2020 оны 06 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2020-07-01 1970-01-01 92
орхон аймгийн 2020 оны 05 сарын агаарын чанарын тойм 2020-06-02 1970-01-01 91
Орхон аймгийн 2020 оны 03 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2020-04-06 1970-01-01 107
Орхон аймгийн 2020 оны 02 сарын агаарын тойм мэдээ 2020-03-11 1970-01-01 188
Орхон аймгийн 2020 оны 01 сарын агаарын чанарын тойм 2020-02-21 1970-01-01 183
Орхон аймгийн 2020 оны 01 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2020-02-21 1970-01-01 182
Орхон аймгийн 2019 оны 12 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2020-01-06 1970-01-01 223
Орхон аймгийн 2019 оны 08 сарын агаарын чанарын тойм 2019-09-07 1970-01-01 336
Орхон аймгийн 2019 оны 07 сарын агаарын чанарын тойм 2019-08-01 1970-01-01 336
Орхон аймгийн 2019 оны 06 сарын агаарын чанарын тойм 2019-07-17 1970-01-01 330
Орхон аймгийн 2019 оны 5 сарын агаарын чанарын тойм 2019-06-06 1970-01-01 345
Орхон аймгийн 2019 оны 4 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2019-05-01 1970-01-01 331
Орхон аймгийн 2019 оны 3 сарын агаарын чанарын тойм 2019-04-18 1970-01-01 357
Орхон аймгийн 2019 оны 2 сарын агаарын чанарын тайлан 2019-03-06 1970-01-01 306
Орхон аймгийн 2019 оны 1 сарын агаарын чанарын тайлан 2019-02-02 1970-01-01 402
Орхон аймгийн 2018 оны 12-р сарын агаарын чанарын мэдээ 2019-01-07 1970-01-01 369
Орхон аймгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2018-12-06 1970-01-01 462
Орхон аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын агаарын чанарын тайлан 2018-11-06 1970-01-01 420
Орхон аймгийн 2018 оны 10 дугаар сарын агаарын чанарын тайлан 2018-11-06 1970-01-01 520
Орхон аймгийн 2018 оны 8 дугаар сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2018-09-13 1970-01-01 448
Орхон аймгийн 2018 оны 7 дугаар сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2018-08-03 1970-01-01 532
Орхон аймгийн 2018 оны 6 дугаар сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2018-07-03 1970-01-01 589
2018 оны 5-р сарын агаарын чанарын тайлан 2018-06-05 1970-01-01 590
2018 оны 3 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ 2018-05-17 1970-01-01 688
Орхон аймгийн 2018 оны 4 дүгээр сарын агаарын чанарын тойм 2018-05-17 1970-01-01 509
Орхон аймгийн 2018 оны 1 дүгээр сарын агаарын чанарын тойм 2018-05-17 1970-01-01 529
Орхон аймгийн агаарын бохирдлын тойм мэдээ 2018-01-15 1970-01-01 1254
2018 оны 2-р сарын агаарын чанарын тайлан 2017-03-10 1970-01-01 975
Агаарын чанарын 10 хоногийн мэдээ /2018.02.10-02.21/ 2016-10-20 1970-01-01 773