Урьдчилсан мэдээ > 2019 оны хүйтний улирлын урьдчилсан төлөв

2019 оны хүйтний улирлын урьдчилсан төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2019-01-24 01:33:25

2-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 2 дугаар сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд -13.7°С, Жаргалант суманд -15.6°С)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.5мм, Жаргалант суманд 2.3мм)-аас ахиу орох төлөвтэй байна.

3-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 3 дугаар сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд -6.1°С, Жаргалант суманд -6.5°С)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 6.4 мм, Жаргалант суманд 4.1 мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

4-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 4 дүгээр сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.4°С, Жаргалант суманд -4.3°С)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 13.4 мм, Жаргалант суманд 6.1 мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

            Хүйтний улирлын цаг агаарын урьдчилсан төлвөөр агаарын температур дээрх саруудад уур амьсгалын дунджийн орчим, хур тунадас уур амьсгалын дунджаас ахиу орох төлөвтэй байна. 

Орхон аймаг   УЦУОШТ

2018.12.29