Урьдчилсан мэдээ > 2018-2019 оны хүйтний улирлын урьдчилсан төлөв

2018-2019 оны хүйтний улирлын урьдчилсан төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2018-11-16 15:21:50

10-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 1.2градус дулаан, Жаргалант суманд 1.8градус дулаан)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 12.6мм, Жаргалант суманд 10.7мм)- ийн орчим  орох төлөвтэй байна.

11-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 8.3градус хүйтэн, Жаргалант суманд 8.8градус хүйтэн)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 6.5мм, Жаргалант суманд 6.1мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

12-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 14.2градус хүйтэн, Жаргалант суманд 16.2градус хүйтэн)-аас 0.5-1.0градусаар хүйтэн байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 4.5мм, Жаргалант суманд 4.4мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

1-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 1 дүгээр сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 16.6градус хүйтэн, Жаргалант суманд 19.1градус хүйтэн)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.5мм, Жаргалант суманд 2.4мм)- ийн орчим орох төлөвтэй байна.

2-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 2 дугаар сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 13.7градус хүйтэн, Жаргалант суманд 15.6градус хүйтэн)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.5мм, Жаргалант суманд 2.3мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

3-р сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ:

2019 оны 3 дугаар сард агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 6.1градус хүйтэн, Жаргалант суманд 6.5градус хүйтэн)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох хур тунадас хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 6.4мм, Жаргалант суманд 4.1мм)- аас ахиу орох төлөвтэй байна.

Хүйтний улирлын цаг агаарын урьдчилсан төлвөөр агаарын температур 12-р сард уур амьсгалын дунджаас 0.5-.1.0градусаар хүйтэн, бусад уур амьсгалын дунджийн орчимбайх төлөвтэй байна. Харин орох хур тунадас, цасны хувьд 2018 оны 11,12дугаар сар, 2019 оны 2,3дугаар сард уур амьсгалын дунджаас ахиу орох төлөвтэй байна. Өнгөрсөн зуны бэлчээрийн ургамлын ургалт, зуншлагын байдал дээр тулгуурлан 2018-2019 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон мэдээгээр монгол орны нийт нутгийн 60 гаруй хувьд мал өвөлжилт, хаваржилт хэвийн байх боломжтой, харин 40 шахам хувьд өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах бэлчээрийн хүрэлцээ муу байгаа болон цас ахиу орох нутгуудад отор нүүдэл хийх, хадлан тэжээл бэлтгэх, татаж байршуулах ажлыг цас орж, цасан бүрхүүл тогтох, уул даваа хаагдах, хүйтрэхээс өмнө эртнээс оновчтой зохион байгуулах шаардлагатай болно. Мөн  õ¿éòíèé óëèðëûí öàã àãààðûí òºë⺺ð ºâëèéí  ýõýí áà ñ¿¿ëèéí  саруудад öàñ àõèó îðîõ òºëºâòýé òóë ìàë ºâºëæèëò, õàâàðæèëò õ¿íäðýõ íºõöºë á¿рдэж болзошгүй байна.

Орхон аймаг   УЦУОШТ

2018.09.22