Урьдчилсан мэдээ > 2018 оны I-III сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

2018 оны I-III сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2017-12-11 09:58:38

Нэгдүгээр сард.  Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд -16.6градус, Жаргалант суманд -19.1градус хүйтэн)-аас 0.5градусаар хүйтэн байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.5мм, Жаргалант суманд 2.4мм)-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Хоёрдугаар сард.  Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд -13.7градус, Жаргалант суманд -15.6градус хүйтэн)-ийн орчим  хүйтэн байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 2.5мм, Жаргалант суманд 2.3мм)-аас ахиу цас орох төлөвтэй байна.

Гуравдугаар сард.  Агаарын температурын сарын дундаж нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд -6.1градус, Жаргалант суманд -6.5градус хүйтэн)-ийн орчим   байх төлөвтэй байна.

Энэ сард орох цасны хэмжээ нь уур амьсгалын дундаж (Баян-Өндөр суманд 6.4мм, Жаргалант суманд 4.1мм)- аас ахиу цас орох төлөвтэй байна.

  Мэдээ гаргасан инженер: У.Чигэстэй

2017.11.30