Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.3.15 8 0.087 0.009 -
2019.3.15 14 0.159 0.007 -
2019.3.15 20 0.131 0.007 -
2019.3.16 8 0.115 - -
2019.3.18 8 0.115 - -
2019.3.18 14 0.117 0.008 -
2019.3.18 20 0.051 0.013 -
2019.3.19 8 0.058 0.014 -
2019.3.19 14 0.108 0.005 -
2019.3.19 20 0.059 0.005 -
2019.3.20 8 0.044 0.006 -
2019.3.20 14 0.068 0.005 -
2019.3.20 20 0.059 0.006 -
2019.3.21 8 0.06 0.01 -
2019.3.21 14 0.069 0.004 -
2019.3.21 20 0.052 0.003 -
2019.3.22 8 0.045 0.004 -
2019.3.22 20 0.059 0.006 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.3.15 8 0.034 0.008 -
2019.3.15 14 0.051 0.003 -
2019.3.15 20 0.048 0.008 -
2019.3.16 8 0.037 0.002 -
2019.3.18 8 0.037 0.002 -
2019.3.18 14 0.023 0.014 -
2019.3.18 20 0.007 0.015 -
2019.3.19 8 0.022 0.014 -
2019.3.19 14 0.02 0.007 -
2019.3.19 20 0.041 0.003 -
2019.3.20 8 0.053 0.011 -
2019.3.20 14 0.028 0.004 -
2019.3.20 20 0.037 0.007 -
2019.3.21 8 0.045 0.011 -
2019.3.21 14 0.013 - -
2019.3.21 20 0.035 0.006 -
2019.3.22 8 0.039 0.007 -
2019.3.22 20 0.037 0.007 -