Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.8.8 8 0.021 0.002 0.066
2018.8.8 20 0.021 0.004 -
2018.8.9 8 0.019 0.002 0.042
2018.8.9 20 0.028 0.002 -
2018.8.10 8 0.024 0.001 0.053
2018.8.10 20 0.036 0.007 -
2018.8.13 8 0.028 0.003 0.097
2018.8.13 20 0.014 0.003 -
2018.8.14 8 0.022 0.004 0.104
2018.8.14 20 0.034 0.002 -
2018.8.15 8 0.016 0.001 0.126
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.8.8 8 0.014 0.002 -
2018.8.8 20 0.017 0.003 -
2018.8.9 8 0.019 0.002 -
2018.8.9 20 0.026 0.003 -
2018.8.10 8 0.019 0.001 -
2018.8.10 20 0.028 0.004 -
2018.8.13 8 0.021 0.002 -
2018.8.13 20 0.007 0.003 -
2018.8.14 8 0.019 0.001 -
2018.8.14 20 0.022 0.003 -
2018.8.15 8 0.019 0.001 -