Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2017.12.4 8 0.048 0.013 0.174
2017.12.4 14 0.068 0.003 -
2017.12.4 20 0.064 0.029 -
2017.12.5 8 0.086 0.017 0.098
2017.12.5 14 0.064 0.008 -
2017.12.5 20 0.082 0.023 -
2017.12.6 8 0.097 0.029 0.109
2017.12.6 14 0.066 0.008 -
2017.12.6 20 0.07 0.007 -
2017.12.7 8 0.037 0.013 0.114
2017.12.7 14 0.059 0.013 -
2017.12.7 20 0.042 0.005 -
2017.12.8 8 0.078 0.014 0.04
2017.12.8 14 0.078 0.009 -
2017.12.8 20 0.101 0.043 -
2017.12.11 8 0.093 0.01 0.045
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2017.12.4 8 0.031 0.004 -
2017.12.4 14 0.057 0.011 -
2017.12.4 20 0.064 0.008 -
2017.12.5 8 0.047 0.014 -
2017.12.5 14 0.035 0.006 -
2017.12.5 20 0.04 0.027 -
2017.12.6 8 0.046 0.006 -
2017.12.6 14 0.021 0.002 -
2017.12.6 20 0.037 0.003 -
2017.12.7 8 0.058 0.004 -
2017.12.7 14 0.044 0.013 -
2017.12.7 20 0.048 0.014 -
2017.12.8 8 0.046 0.009 -
2017.12.8 14 0.035 0.007 -
2017.12.8 20 0.078 0.009 -
2017.12.11 8 0.048 0.007 -