Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.8 8 0.049 0.01 -
2019.11.8 14 0.044 0.012 -
2019.11.8 20 0.052 0.012 -
2019.11.11 8 0.082 0.007 -
2019.11.11 14 0.084 0.01 -
2019.11.11 20 0.075 0.013 -
2019.11.12 8 0.087 0.008 -
2019.11.12 14 0.028 0.013 -
2019.11.12 20 0.036 0.033 -
2019.11.13 8 0.03 0.01 -
2019.11.13 14 0.023 0.01 -
2019.11.13 20 0.019 0.009 -
2019.11.14 8 0.021 0.008 -
2019.11.14 14 0.043 0.002 -
2019.11.14 20 0.035 0.005 -
2019.11.15 8 0.035 0.006 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.8 8 0.026 0.01 -
2019.11.8 14 0.033 0.01 -
2019.11.8 20 0.028 0.015 -
2019.11.11 8 0.04 0.014 -
2019.11.11 14 0.032 0.001 -
2019.11.11 20 0.037 0.002 -
2019.11.12 8 0.06 0.017 -
2019.11.12 14 0.014 0.02 -
2019.11.12 20 0.024 0.025 -
2019.11.13 8 0.01 0.011 -
2019.11.13 14 0.016 0.013 -
2019.11.13 20 0.012 0.01 -
2019.11.14 8 0.011 0.009 -
2019.11.14 14 0.032 0.011 -
2019.11.14 20 0.029 0.007 -
2019.11.15 8 0.035 0.005 -