Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.11.7 8 0.194 0.029 0.088
2018.11.7 14 0.11 0.017 -
2018.11.7 20 0.1 0.032 -
2018.11.12 8 0.12 0.034 0.203
2018.11.12 14 0.249 0.022 -
2018.11.12 20 0.238 0.032 -
2018.11.13 8 0.221 0.022 0.134
2018.11.13 14 0.132 0.014 -
2018.11.13 20 0.086 0.014 -
2018.11.14 8 0.092 0.024 0.075
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.11.7 8 0.073 0.027 -
2018.11.7 14 0.044 0.016 -
2018.11.7 20 0.137 0.023 -
2018.11.12 8 0.081 0.022 -
2018.11.12 14 0.038 0.023 -
2018.11.12 20 0.151 0.022 -
2018.11.13 8 0.14 0.019 -
2018.11.13 14 0.052 0.021 -
2018.11.13 20 0.116 0.01 -
2018.11.14 8 0.145 0.008 -