Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.082 0.008 -
2019.12.26 14 0.038 0.005 -
2019.12.26 20 0.047 0.028 -
2019.12.27 8 0.066 0.032 -
2019.12.27 14 0.127 0.018 -
2019.12.27 20 0.141 0.023 -
2019.12.30 8 0.157 0.015 -
2019.12.30 14 0.098 0.015 -
2019.12.30 20 0.088 0.031 -
2019.12.31 8 0.096 0.017 -
2019.12.31 14 0.164 0.004 -
2019.12.31 20 0.103 0.035 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.053 0.018 -
2019.12.26 14 0.031 0.014 -
2019.12.26 20 0.041 0.057 -
2019.12.27 8 0.027 0.052 -
2019.12.27 14 0.04 0.016 -
2019.12.27 20 0.05 0.02 -
2019.12.30 8 0.116 0.004 -
2019.12.30 14 0.058 0.019 -
2019.12.30 20 0.046 0.034 -
2019.12.31 8 0.06 0.028 -
2019.12.31 14 0.127 0.011 -
2019.12.31 20 0.138 0.059 -