Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.16 8 0.105 0.003 -
2019.7.16 20 0.053 0.009 -
2019.7.16 20 0.053 0.009 -
2019.7.17 8 0.057 0.007 -
2019.7.17 8 0.057 0.007 -
2019.7.17 20 0.039 0.006 -
2019.7.17 20 0.039 0.006 -
2019.7.17 20 0.039 0.006 -
2019.7.17 20 0.039 0.006 -
2019.7.18 8 0.048 0.004 -
2019.7.18 20 0.052 0.008 -
2019.7.19 8 0.047 0.006 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.16 8 0.055 0.003 -
2019.7.16 20 0.036 0.009 -
2019.7.16 20 0.036 0.009 -
2019.7.16 20 0.036 0.009 -
2019.7.16 20 0.036 0.009 -
2019.7.17 8 0.055 0.008 -
2019.7.17 8 0.055 0.008 -
2019.7.17 20 0.022 0.007 -
2019.7.17 20 0.022 0.007 -
2019.7.17 20 0.022 0.007 -
2019.7.17 20 0.022 0.007 -
2019.7.18 8 0.031 0.008 -
2019.7.18 8 0.031 0.008 -
2019.7.18 8 0.031 0.008 -
2019.7.18 8 0.031 0.008 -
2019.7.18 20 0.031 0.009 -
2019.7.19 8 0.04 0.005 -