Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.10 8 0.037 0.008 -
2019.5.10 20 0.036 0.005 -
2019.5.13 8 0.028 0.01 -
2019.5.13 20 0.031 0.009 -
2019.5.14 8 0.043 0.007 -
2019.5.14 20 0.03 0.005 -
2019.5.15 8 0.043 0.008 -
2019.5.15 20 0.039 0.004 -
2019.5.16 8 0.031 0.005 -
2019.5.16 20 0.034 0.008 -
2019.5.17 8 0.029 0.005 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.10 8 0.026 0.009 -
2019.5.10 20 0.034 0.007 -
2019.5.13 8 0.028 0.01 -
2019.5.13 20 0.028 0.008 -
2019.5.14 8 0.032 0.009 -
2019.5.14 20 0.041 0.011 -
2019.5.15 8 0.027 0.007 -
2019.5.15 20 0.042 0.005 -
2019.5.16 8 0.027 0.004 -
2019.5.16 20 0.04 0.005 -
2019.5.17 8 0.029 0.005 -