Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.9.16 8 0.038 0.008 -
2019.9.16 20 0.025 0.009 -
2019.9.17 8 0.035 0.009 -
2019.9.17 20 0.036 0.011 -
2019.9.18 8 0.046 0.007 -
2019.9.18 20 0.045 0.009 -
2019.9.19 8 0.04 0.008 -
2019.9.19 20 0.068 0.007 -
2019.9.20 8 0.037 0.012 -
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.9.16 8 0.027 0.006 -
2019.9.16 20 0.023 0.011 -
2019.9.17 8 0.028 0.009 -
2019.9.17 20 0.033 0.012 -
2019.9.18 8 0.029 0.011 -
2019.9.18 20 0.036 0.011 -
2019.9.19 8 0.024 0.01 -
2019.9.19 20 0.032 0.006 -
2019.9.20 8 0.081 0.005 -