Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (2)

Эрдэнэт1 (Орхон - Эрдэнэт хот, 4 замын уулзвар)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.2.14 8 0.065 0.025 0.241
2018.2.14 14 0.051 0.008 -
2018.2.14 20 0.067 0.024 -
2018.2.15 8 0.16 0.061 0.105
2018.2.15 14 0.061 - -
2018.2.15 20 0.054 0.004 -
2018.2.19 8 0.168 0.031 0.132
2018.2.19 14 0.092 0.009 -
2018.2.19 20 0.077 0.01 -
2018.2.20 8 0.136 0.028 0.124
2018.2.20 14 0.087 0.007 -
2018.2.20 20 0.136 0.028 -
2018.2.21 8 0.062 0.005 0.102
Эрдэнэт2 (Орхон - Эрдэнэт хот, Онцгой байдлын хашаанд)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.2.14 8 0.033 0.017 -
2018.2.14 14 0.04 0.016 -
2018.2.14 20 0.059 0.055 -
2018.2.15 8 0.074 0.096 -
2018.2.15 14 0.086 0.012 -
2018.2.15 20 0.087 0.012 -
2018.2.19 8 0.085 0.017 -
2018.2.19 14 0.044 0.009 -
2018.2.19 20 0.077 0.058 -
2018.2.20 8 0.047 0.008 -
2018.2.20 14 0.042 0.005 -
2018.2.20 20 0.056 0.086 -
2018.2.21 8 0.05 0.012 -