Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн 2020 оны 02 сарын агаарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-03-29 19:12:26

Орхон аймгийн 2020 оны 02 дугаар сарын агаарын чанарын төлөв байдал

Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол: Орхон аймаг нь агаарын чанарын хяналтын үндсэн 2 харуултай бөгөөд хотын төв болон гэр хороололд байрлаж байна.  Өглөө 08, 14 , 20 цагт Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл гэсэн үзүүлэлтүүдийг хэмжиж шинжилгээний үр дүнг өдөр бүр ард иргэдэд мэдээлж байна.  Хотын төв орчмыг агаарын чанарын нэгдүгээр харуул, гэр хороолол орчмыг агаарын чанарын хоёрдугаар харуул гэж нэрлэдэг.

1. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.122мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.068мг/м3 хотын төв орчим стандартаас 5 удаа буюу 1-1,6 дахин давсан байна. Өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулан үзэхэд Хотын төв орчим 0.014 мг/м3-ээр  буюу 13%-иар их , Гэр хороолол орчим 0.005 мг/м3-ээр буюу 8%-иар их байна.

2. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.013мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.019мг/м3, хамгийн их агууламж гэр хороолол орчим 0.073 мг/м3 байсан ба стандартаас даваагүй байна. Өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулан үзэхэд Хотын төв орчим ойролцоо түвшинд, Гэр хороолол орчим 0.007 мг/м3-ээр буюу 58%-иар их байна.

Харуулын нэр

Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

Дундаж агууламж мг/м3

ХА мг/м3

2019 оны 2-р сар

2020 оны 2-р сар

Хотын төв орчим

Хүхэрлэг хий SO2

0.450

0.013

0.013

Гэр хороолол орчим

0.012

0.019

Хотын төв орчим

Азотын давхар исэл NO2

0.200

0.108

0.122

Гэр хороолол орчим

0.063

0.068

 

 

Мэдээ бэлтгэсэн инженер: Г.Жаргалсайхан