Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн 2019 оны 06 сарын агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-07-20 22:36:08

Орхон аймгийн 2019 оны 6 дугаар сарын агаарын чанарын тойм

Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол: Орхон аймаг нь агаарын чанарын хяналтын үндсэн 2 харуултай бөгөөд хотын төв болон гэр хороололд байрлаж байна.  Өглөө 08цагт, орой 20 цагт Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл, Том ширхэглэгт тоос гэсэн үзүүлэлтүүдийг хэмжиж шинжилгээний үр дүнг өдөр бүр ард иргэдэд мэдээлж байна.  Хотын төв орчимыг агаарын чанарын нэгдүгээр харуул, гэр хороолол орчмыг агаарын чанарын хоёрдугаар харуул гэж нэрлэдэг.

1. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.065мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.046мг/м3хамгийн их агууламж хотын төв орчим 0.152мг/м3байсан ба стандартаас даваагүй байна.

2. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.006мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.007мг/м3, хамгийн их агууламж хотын төв орчим 0.020мг/м3байсан ба стандартаас даваагүй байна.

Өмнөх оны 6 сартай харьцуулан үзэхэд хотын төв болон гэр хороолол орчимд хүхэрлэг хий ,азотын давхар исэл тогтвортой байна. Том ширхэглэгт тоосны хувьд багаж гэмтэлтэй байгаа тул энэ сар хэмжилт хийгдээгүй болно.  Агаарын чанарын хяналт шинжилгээг MNS4585:2016 стандартад харьцуулан үзлээ.

 

 

Мэдээ бэлтгэсэн инженер: Г.Жаргалсайхан