Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн 2019 оны 12 сарын агаарын чанарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-01-23 18:31:43

Орхон аймгийн 2019 оны 12 дугаар сарын агаарын чанарын тойм

Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол: Орхон аймаг нь агаарын чанарын хяналтын үндсэн 2 харуултай бөгөөд хотын төв болон гэр хороололд байрлаж байна.  Өглөө 08цагт, орой 20 цагт Хүхэрлэг хий, Азотын давхар исэл, Том ширхэглэгт тоос гэсэн үзүүлэлтүүдийг хэмжиж шинжилгээний үр дүнг өдөр бүр ард иргэдэд мэдээлж байна.  Хотын төв орчимыг агаарын чанарын нэгдүгээр харуул, гэр хороолол орчмыг агаарын чанарын хоёрдугаар харуул гэж нэрлэдэг.

1. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.113мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.063мг/м3хамгийн их агууламж хотын төв орчим 0.284мг/м3байсан ба стандартаас 0.7 дахин давсан байна.

2. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж Хотын төв орчимд 0.022мг/м3, гэр хороолол орчимд 0.029мг/м3, хамгийн их агууламж гэр хороолол орчим 0.100 мг/м3байсан ба стандартаас даваагүй байна.