Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн 2021 оны 12-р сарын агаарын чанарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2022-01-26 21:23:42

Орхон аймгийн агаарын чанарын төлөв байдал

2021 оны  12 дугаар сар

Орхон аймгийн Хотын төв, гэр хороолол орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), PM10 тоосонцрыг тодорхойлох агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2 харуул ажилладаг.

Орхон аймгийн агаар дахь бохирдуулах бодисын агууламжыг сүүлийн 4 жилээр харуулав.

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2018-2021 он

12 дугаар сарын хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 16 мкг/м3 хүрч агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй байна.  Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.8 дахин ихэссэн байна. Тухайн сарын хамгийн их агууламж 118 мкг/м3 хүрсэн байна.


Зураг 2. Азотын давхар ислийн дундаж агууламж, 2018-2021 он

Азотын давхар ислийн хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 62 мкг/м3 хүрч агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас  хэтрээгүй байна.  Хамгийн их агууламж 158 мкг/м3 хүрсэн байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3 дахин буурсан байна.