> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

2019 оны 9-р сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-15 08:04:40

Баян-Өндөр сумын нутгаар: Агаарын дундаж температур нь  13.1 градус буюу ОЖД-аас 4.2 градусаар дулаан  байлаа. Агаарын хамгийн их температур 01-нд 28.3 градус буюу ОЖД-аас 0.6 градусаар хүйтэн, хамгийн бага температур 28-нд шилжих шөнө        -1,2 градус буюу ОЖД-аас 8,6 градусаар  дулаан  байлаа.

Хоногийн дундаж температурын 1-3 дугаар  10 хоногт ОЖД-аас хүйтэн,, хур тунадасны хувьд 1-3 дугаар 10 хоногт ОЖД-аас  бага  хур тунадас оржээ. 

Хөрсний дундаж температур нь  17.4 градус буюу ОЖД-аас 6.0 градусаар   дулаан  байлаа. Хөрсний хамгийн их темератур 01-нд 54,1 градус дулаан буюу ОЖД-аас 9.1 градусаар дулаан, 28-нд хамгийн бага температур -4.1 градус буюу ОЖД-аас 10.9градусаар  дулаан  байлаа.

Салхи: Салхины дундаж хурд нь 2,3 ОЖД-ийн орчим, хамгийн их хурд нь 11,16-ны өдөр 16 м/сек хүрч, 10м/с дээш салхитай 11 өдөр ажиглагдсан байна.

 Хур тунадас: Энэ сард 8 өдөр хур тунадас орсон бөгөөд  тунадасны нийлбэр 18.6мм  буюу ОЖД -аас 4.8мм-ээр бага хур тунадас унажээ.

Харьцангуй чийгшил: Харьцангуй чийгшлийн дундаж нь 52%, хамгийн бага нь 14%-24ний өдөр, 30%-оос бага 16 өдөр ажиглагдсан байна.

 

 

 

Мэдээ гаргасан инженер:  Н Соёлмаа  2019.10.01.