> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

2019 оны 7-р сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-08-21 17:08:51

Баян-Өндөр сумын нутгаар: Агаарын дундаж температур нь  18.2 градус буюу ОЖД-аас 1.4 градусаар дулаан  байлаа. Агаарын хамгийн их температур 11-нд 29.9 градус буюу ОЖД-аас 7.2 градусаар хүйтэн, хамгийн бага температур 1-нд шилжих шөнө        8,2 градус буюу ОЖД-аас 8,0 градусаар  дулаан  байлаа.

Хоногийн дундаж температурын 1-2дугаар 10 хоногт ОЖД-аас дулаан, 3-р дугаар 10 хоногт хүйтэн, хур тунадасны хувьд 1-2 дугаар 10 хоногт ОЖД-аас  бага 3-р 10 хоногт ахиу хур тунадас оржээ. 

Хөрсний дундаж температур нь  24.0 градус буюу ОЖД-аас 3.0 градусаар   дулаан  байлаа. Хөрсний хамгийн их темератур 11-нд 60,0 градус дулаан буюу ОЖД-аас 0.7 градусаар хүйтэн, 1-нд хамгийн бага температур 5.3 градус буюу ОЖД-аас 5.3градусаар  дулаан  байлаа.

Салхи: Салхины дундаж хурд нь 2,5 ОЖД-ийн орчим, хамгийн их хурд нь 03-ны өдөр 19 м/сек хүрч, 10м/с дээш салхитай 9 өдөр ажиглагдсан байна.

 Хур тунадас: Энэ сард 18 өдөр хур тунадас орсон бөгөөд  тунадасны нийлбэр 49.7мм  буюу ОЖД -аас 21.0мм-ээр бага хур тунадас унажээ.

Харьцангуй чийгшил: Харьцангуй чийгшлийн дундаж нь 61%, хамгийн бага нь 21%-08ний өдөр, 30%-оос бага 8 өдөр ажиглагдсан байна.

Мэдээ гаргасан инженер: Н.Соёлмаа   2019.08.01