> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

2019 оны 10-р сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-11-20 07:13:29

Баян-Өндөр сумын нутгаар: Энэ сард агаарын дундаж температур нь  1.1 градус буюу ОЖД- ийн орчим  байлаа. Агаарын хамгийн их температур 08-нд 16.9 градус буюу ОЖД-аас 5.5 градусаар хүйтэн,  хамгийн бага температур 23-нд шилжих шөнө  -13,0 градус буюу ОЖД-аас 8,1 градусаар  дулаан  байлаа.

Хөрсний дундаж температур нь  0,8 градус буюу ОЖД-ийн орчим  байна. Хөрсний хамгийн их темератур 08-нд 31,2 градус дулаан буюу ОЖД-аас 10.0 градусаар хүйтэн, 23-нд хамгийн бага температур -19.5 градус буюу ОЖД-аас 8.0градусаар  дулаан  байлаа.

Хоногийн дундаж температурын 1-2 дугаар  10 хоногт ОЖД-аас 0,2-1,3 градусаар хүйтэн, 3-р 10 хоногт 0,8 градусаар дулаан, хур тунадасны хувьд 1-3 дугаар 10 хоногт ОЖД-аас их  хур тунадас оржээ. 

Салхи: Салхины дундаж хурд нь 2,9 ОЖД-ийн орчим, хамгийн их хурд нь 27-ны өдөр 16 м/сек хүрч, 10м/с дээш салхитай 8 өдөр ажиглагдсан байна.

 Хур тунадас: Энэ сард 11 өдөр хур тунадас орсон бөгөөд  тунадасны нийлбэр 28.5мм  буюу ОЖД -аас 4.8мм-ээр бага хур тунадас унажээ.

Харьцангуй чийгшил: Харьцангуй чийгшлийн дундаж нь 56%, хамгийн бага нь 16%-17ний өдөр, 30%-оос бага 10 өдөр, 80%-оосдээш 3 өдөр ажиглагдсан байна.

Мэдээ гаргасан инженер:  Н Соёлмаа  2019.11.04.