> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

2019 оны 12-р сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-01-23 22:22:03

Энэ сард агаарын дундаж температур нь  -13.5 градус буюу ОЖД-аас 0,9 градусаар дулаан байлаа. Агаарын хамгийн их температур 12-нд -0.7 градус буюу ОЖД-аас 7.4 градусаар хүйтэн,  хамгийн бага температур 30-нд шилжих шөнө  -30.9 градус буюу ОЖД-аас 2,0 градусаар  дулаан  байлаа.

Хөрсний дундаж температур нь  -18,4 градус буюу ОЖД- аас 1,4 градусаар дулаан  байна. Хөрсний хамгийн их темератур 12-нд -0.1градус дулаан буюу ОЖД-аас 8.9 градусаар хүйтэн, хамгийн бага температур 30-нд -34.9 градус буюу ОЖД-аас 4,1градусаар  дулаан  байлаа.

Хоногийн дундаж температурын 1.2 дугаар 10 хоногт ОЖД-аас 1,9-3,2 градусаар хүйтэн 3-р 10 хоногт 1,7 градусаар дулаан,  хур тунадасны хувьд 1 дүгээр 10 хоногт ОЖД-аас 1,9мм-ээр ахиу, 2,3-р 10 хоногт 0,5-0,7мм-ээр бага хур тунадас оржээ. 

Салхи: Салхины дундаж хурд нь 2,1 ОЖД-ийн орчим, хамгийн их хурд нь 1.7-ны өдөр 6 м/сек хүрч ажиглагдсан байна.

 Хур тунадас: Энэ сард 8 өдөр хур тунадас орсон бөгөөд  тунадасны нийлбэр 3.9мм  буюу ОЖД -аас 3.0мм-ээр ахиу хур тунадас унажээ.

Харьцангуй чийгшил: Харьцангуй чийгшлийн дундаж нь 60%, хамгийн бага нь 33%-14ний өдөр, 30%-оос бага  өдөр болон 80%-оос дээш өдөр ажиглагдаагүй байна.

Мэдээ гаргасан инженер:  Н Соёлмаа  2020.01.02.