> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

2020 оны 02-р сарын тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2021-03-01 14:30:55

Агаарын температур:  Энэ сард агаарын дундаж температур нь -10.0 градус буюу ОЖД-аас 3.6 градусаар дулаан байлаа. Агаарын хамгийн их температур 20-нд 11.0 градус буюу ОЖД-аас 2.1 градусаар дулаан,  хамгийн бага температур 01-нд шилжих шөнө -28.2 градус буюу ОЖД-аас 7.1 градусаар  дулаан  байлаа. Хоногийн дундаж температур 1-3 дугаар 10 хоногтоо ОЖД-аас 2,9-4,2 градусаар дулаан  байлаа.

Хөрсний температур: Хөрсний дундаж температур нь  -12 градус буюу ОЖД- аас 4 градусаар дулаан байна. Хөрсний хамгийн их темератур 20-нд 18 градус дулаан буюу ОЖД-ийн орчим, хамгийн бага температур 01-нд -36 градус буюу ОЖД-аас 5 градусаар  дулаан  байлаа.

Салхи: Салхины дундаж хурд нь 2.6 м/сек буюу  ОЖД-ийн орчим, хамгийн их хурд нь 21-ны өдөр 15 м/сек хүрч ажиглагдсан байна.

 Хур тунадас: Энэ сард 8 өдөр хур тунадас орсон бөгөөд  тунадасны нийлбэр 4.5мм  буюу ОЖД –аас 2,3мм-ээр ахиуа тунадас унажээ. 1-дүгээр 10 хоногт ОЖД-аас 2,8мм-ээр ахиу, 2-р 10 хоногтоо 0,8мм-ээр бага, 3-р 10 хоногтоо ОЖД-ийн орчим цас оржээ. 

Харьцангуй чийгшил: Харьцангуй чийгшлийн дундаж нь 56%, хамгийн бага нь 22-ний өдөр 30%-дээш 6 өдөр,80%-аас дээш чийгтэй 1  өдөр ажиглагдсан байна.

Мэдээ гаргасан инженер Н.Соёлмаа 2021.03.01