Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Эрдэнэ багийн орчмоос (Орхон - Эрдэнэт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 17.0 0.0 0.0 249.1 22.3 172.0 570.9 0.0
2014 19.0 0.2 0.0 96.2 22.0 55.4 792.5 0.0
2016 27.1 0.0 12.4 74.6 5.1 54.5 577.7 0.0
Хивс ЦБ-н орчмоос (Орхон - Эрдэнэт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.0 0.0 0.0 84.1 23.1 279.7 675.7 0.0
2014 20.8 0.5 0.0 203.4 18.6 24.2 449.9 1.1
2016 15.9 0.0 0.0 183.9 25.1 5.4 735.1 0.1
Эрдмин харуулын байр (Орхон - Эрдэнэт хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.3 0.0 4.1 123.4 19.1 171.8 664.2 0.0
2014 22.0 0.3 2.7 141.0 0.0 54.5 449.9 0.0
2016 22.8 0.1 0.0 129.2 0.0 26.1 638.4 0.4