Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн хөрсний тойм 2018 он

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-22 02:41:20

    Орхон аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийг хамруулан 9 цэгт хөрсний дээжинд хөрсний зүсэлтийн бичиглэл,  морфологи бичиглэл, агеригат бүтэц, ялзмагийн нөөц, ялзмагт давхаргын зузаан, урвалын орчин, хөрсний давсжилт, хөрсний нягт, хөрсний ус нэвтрүүлэлт  хөрсний элэгдэл эвдрэлийг тодорхойлох шинжилгээ хийгдсэн. Хөрсний зүсэлтийн бичиглэлээс харахад уулын бэл дов сондуул, уулын ар энгэр ургамлан бүрхүүлтэй, морфологийн бичиглэлээс харвал хар хүрэн өнгөтэй, хөнгөн, шавранцар, нарийн ширхэгтэй хөрс зонхилно. Агрегат бүтцийн хувьд бүтцийн үнэлгээ сайн гэж үнэлэгдсэн, ялзмагийн нөөц  Хойд булаг, Дулааны өвөр, Ар булаг, Тосгоны ар цэгүүдэд ялзмагийн агууламж харьцангуй өндөр хувьтай байсан. Хөрсний урвалын орчин сул хүчиллэг орчин зонхилсон. Хөрсний давсжилтын зэрэглэлээр үзвэл давсжилтгүй ангилалд, хөрсний дундаж нягт нь 1,12-1,99 ын хооронд хэлбэлзэж,  өнгөн хөрсний эвдрэл бага зэрэг эвдрэлтэй байлаа. 

Мониторингийн цэгийн байршил

Сумын нэр

Багийн нэр

Газрын нэр

Мониторингийн цэгийн дугаар

Мониторингийн цэгийн нэр

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Жаргалант

Жаргалант

Нарангын өвөр

1

Хойдбулаг

104025’41.1’’

49005’18.7’’

1116

Жаргалант

Дулаан уул

Дулааны энгэр

2

Дулааны өвөр

104027’51.5’’

49003’21.4’’

1096

Жаргалант

Улаантолгой

Улаан толгой

3

Тасгын толгой

104023’07.4’’

49003’44.6’’

1079

Баян-Өндөр

Говил

Ар булаг

4

Ар булаг

104004’11.0’’

49004’56.0’’

1307

Баян-Өндөр

Дэнж

Хийморын овоо

5

Хийморын овоо

104003’20.7’’

49000’00.3’’

1450

Баян-Өндөр

Эрдэнэ

Бүрэн бүстийн овоо

6

Бүрэн бүстийн овоо

104002’04.3’’

48058’33.8’’

1322

Баян-Өндөр

Зэст

Цагаан чулуут

7

Цагаан чулуут

104005’55.4’’

49004’22.2’’

1408

Баян-Өндөр

Баянбулаг

Баян-Өндөр уул

8

Баян-Өндөр уулын бэл

104001’27.9’’

49002’33.6’’

1528

Баян-Өндөр

Баянцагаан

Тосгоны ар

9

Тосгоны ар

104004’33.5’’

49002’54.3’’

1424

 

 

    Орхон аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийг хамруулан 9 цэгт хөрсний дээжинд хөрсний зүсэлтийн бичиглэл,  морфологи бичиглэл, агеригат бүтэц, ялзмагийн нөөц, ялзмагт давхаргын зузаан, урвалын орчин, хөрсний давсжилт, хөрсний нягт, хөрсний ус нэвтрүүлэлт  хөрсний элэгдэл эвдрэлийг тодорхойлох шинжилгээ хийгдсэн.

 

Мониторингийн цэгийн байршил

Сумын нэр

Багийн нэр

Газрын нэр

Мониторингийн цэгийн дугаар

Мониторингийн цэгийн нэр

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Жаргалант

Жаргалант

Нарангын өвөр

1

Хойдбулаг

104025’41.1’’

49005’18.7’’

1116

Жаргалант

Дулаан уул

Дулааны энгэр

2

Дулааны өвөр

104027’51.5’’

49003’21.4’’

1096

Жаргалант

Улаантолгой

Улаан толгой

3

Тасгын толгой

104023’07.4’’

49003’44.6’’

1079

Баян-Өндөр

Говил

Ар булаг

4

Ар булаг

104004’11.0’’

49004’56.0’’

1307

Баян-Өндөр

Дэнж

Хийморын овоо

5

Хийморын овоо

104003’20.7’’

49000’00.3’’

1450

Баян-Өндөр

Эрдэнэ

Бүрэн бүстийн овоо

6

Бүрэн бүстийн овоо

104002’04.3’’

48058’33.8’’

1322

Баян-Өндөр

Зэст

Цагаан чулуут

7

Цагаан чулуут

104005’55.4’’

49004’22.2’’

1408

Баян-Өндөр

Баянбулаг

Баян-Өндөр уул

8

Баян-Өндөр уулын бэл

104001’27.9’’

49002’33.6’’

1528

Баян-Өндөр

Баянцагаан

Тосгоны ар

9

Тосгоны ар

104004’33.5’’

49002’54.3’’

1424

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Орхон аймгийн хөрсний тойм 2018 он 2018-05-18 2024-07-22 2617
Орхон аймгийн 2017 оны хөрсний тойм 2016-10-17 2024-07-22 3361